Anoosh - Autumn

3454     Anoosh   2013-01-13
Anoosh - Autumn

Lyric Anoosh - Autumn

پاییز بود دنیا سرد سرد
شهر خیس بود بارون سر به سر
من بی تو تنها موندمو
تنها واسه تنهایام خوندمو
یه عمر دنیا شده سرد و پاییز و زرد
من انگار به چشمم زدم عینک شیشه زرد
یه عمر دنیا شده سرد و پاییز و زرد
من انگار به چشمم زدم عینک شیشه زرد

بارون ببار آروم
بارون ببار بارون

پاییز بود دنیا سرد سرد
شهر خیس بود بارون سر به سر
من بی تو تنها موندمو
تنها واسه تنهایام خوندمو

یه عمر دنیا شده سرد و پاییز و زرد
من انگار به چشمم زدم عینک شیشه زرد
یه عمر دنیا شده سرد و پاییز و زرد
من انگار به چشمم زدم عینک شیشه زرد


Online Player


Anoosh - Autumn Download links